Thermografie & Lekdetectie

Energie label verhogen? Maak gebruik van Thermografie!

Wat kunnen wij met onze warmtebeeldcamera?

• Opsporen van onzichtbare problemen in uw gebouw.

• Energie labelling.

• Koudebruggen opsporen.

• Vocht problemen opsporen.

• Verwarmingsproblemen opsporen.

• Electrische problemen opsporen

• Mechanische problemen opsporen.

• Preventief onderhoud machinepark.

MSX_IND_2flir-t640-msx-cabinet• Preventief onderhoud zonnen collectoflir-t640-msx-panelren

Wie zijn onze klanten voor deze opdrachten?

Makelaars kantoren ( onze rapportage’s worden onder andere gebruikt voor aan en verkoop keuringen )

Verzekerings maatschappijen ( Lekkage’s opsporen en de omvang van de schade vaststellen )

Industrie ( Opsporen van componenten in bedrijfslijnen welke door oververhitting aan getast worden en daardoor preventief vervangen kunnen worden) Zogenaamd proces bewaking.

Vastgoed sector ( Onzichtbare gebreken binnen gebouwen opsporen )

Verwarming’s branche ( gebruiken ons hoofdzakelijk voor lekdetectie in vloerverwarming systemen, leiding opsporing en opsporen van verstoppingen ).

Electro technische branche ( Hier kunnen wij met onze camera elektrische onderdelen opsporen welke door interne weerstand verhit raken en een potentieel brand gevaar kunnen vormen voor hun omgeving).

Sectoren waar wij onze diensten aanbieden zijn: Particuliere sector, Bedrijfs sector,  Overheids sector, politie & brandweer, offshore bedrijven en windmolen park beheerders

flir-t640-msx-motors

Met onze FLIR infrarood camera welke instaat is om minieme temperatuurverschillen in beeld te brengen.

Daardoor kunnen koudebruggen in de woning herkent worden en lekkages worden opgespoord in bijvoorbeeld vloerverwarming.

Vloerverwarming FLIR

 

Warmte – en energieverlies via gevels, vloeren of daken, gebrekkige isolatie, tocht, koudebruggen, vocht en schimmels in gevels en muren van uw woning, zijn zaken die u zeker niet wenst.

Inspectie met behulp van infrarood thermografie maakt de omvang van het probleem snel zichtbaar, en belangrijker nog, de oorzaak wordt gelokaliseerd en in beeld gebracht.

Het wordt dan ook veelvuldig toegepast bij gevel, (spouw)muur en isolatiecontrole,  detectie van warmtelekken, tocht en energieverlies.

Daarnaast leidt de wens tot kostenbesparing in energiekosten in toenemende mate tot een verzoek aan TiTechniek voor een thermografisch onderzoek.

Potentiële woningkopers kunnen – voordat tot aankoop wordt overgegaan – een thermografische inspectie laten uitvoeren om zeker te zijn dat er geen (onzichtbare) bouwkundige gebreken m.b.t. isolatie, lekkage, vocht en schimmels etc. worden meegekocht. Het door de verkoper aangeboden Energielabel geeft hier geen garantie voor.

Opsporen van defecte cellen in Zonnepanelen is ook wat behoord tot een van de vele mogelijkheden van de FLIR camera’s

thermografie-zonnepanelen

 

 

WarmteCollectief / TiTechniek kan met behulp van de warmtebeeldcamera ook voor de industrie meetingen en rapportage’s uitvoeren.
Informeer bij ons voor de mogelijkheden

 

drone 1